НАЧАЛО 

 ЗА НАС 

 КОНТАКТИ

 ЗАПИТВАНЕ

 АНГЛИЙСКИ онлайн курсове по немски  НЕМСКИ онлайн курсове по испански  ИСПАНСКИ онлайн курсове по английски  РУСКИ курсове по руски език Варна  ФРЕНСКИ курсове по немски език Бургас  ИТАЛИАНСКИ курсове по италиански език Варна  МАТЕМАТИКА уроци по испански  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА онлайн курсове по руски  ДРУГИ ЕЗИЦИ уроци по математика Варна  ИСТОРИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ФИЗИКА курсове по немски език  КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ уроци по руски  КУРСОВЕ ПО ПРОФЕСИИ курсове по немски  ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

курсове по английски Бургас, курсове по немски Бургас, курсове по испански Бургас, курсове по руски Бургас, курсове по английски Варна, курсове по немски Варна, курсове по руски Варна, курсове по испански Варна, курсове IElTS Бургас, курсове IElTS Варна, езикови школи Бургас и Варна, kurs anglijski Burgas, курсове английски Аз мога повече, френски език Бургас, курсове по математика Бургас, курсове по математика Варна, курсове по френски Варна, курсове по италиански Варна

КУРСОВЕ ДАВИТОЗ - АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ, ИСПАНСКИ, РУСКИ


СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ В БУРГАС И ВАРНА
курсове по английски език в Бургас   

курсове английски Варна, курсове по IELTS Бургас, курсове SAT, GMAT
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК с лиценз от Министерството на Образованието
курсове по английски, курсове по английски за деца
В лицензираните курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Давитоз извършва висококачествено обучение както на място, така и онлайн. Подготовката е насочена към използване на езика в професията, явяване на матура, кандидат- студентски и международно признати изпити (IELTS, TOEFL iBT, FCE, CAE, SAT, GMAT и други). Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по английски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Входящ тест и още... First Certificate in English Бургас и Варна, IELTS Бургас и Варна, Certificate in Advanced English Бургас и Варна, Certificate of Proficiency in English, SAT Бургас, GMAT Бургас, GRE, курсове по английски в Бургас и Варна, английски курс в Бургас и Варна

курсове по немски Бургас и Варна  

НЕМСКИ ЕЗИК с лиценз от Министерството на Образованието
уроци по немски, курсове по немски език Варна курсове за TestDaF Варна
Обучението по НЕМСКИ ЕЗИК се извършва от висококвалифицирани преподаватели по световно признатите учебници Берлинър Платц и Аспекте. Подготвяме ви, за да издържите с отлични резултати изпитите Test DaF, Kleines Deutsches Sprachdiplom и други изпити. Получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. Със сертификатите на Давитоз можете да работите и да учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по немски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Входящ тест и още...курсове по немски Бургас, курсове по немски Варна, немски курсове Бургас, курсове по немски за деца

подготовка за Test DaF Бургас и Варна


преводи и легализация Бургас, курсове английски Варна
ИСПАНСКИ ЕЗИК с лиценз от Министерството на Образованието
курсове по испански език Burgas, испански език Бургас, курсове испански език Варна

Обучението по ИСПАНСКИ ЕЗИК в Давитоз се извършва от преподаватели с дългогодишен преподавателски и практически опит по световно признатите учебници Нуево вен. Провеждаме подготовка с отлични резултати за изпитите DELE и други. Получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. Със сертификатите на Давитоз можете да работите и да учите както в България, така и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по испански - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Входящ тест и още...

испански Бургас и Варна, курсове DELE, уроци немски Варна, испанска езикова школа Бургас и Варна курсове по CorelDraw, курсове по Illustrator

курсове по руски език Бургас и Варна


РУСКИ ЕЗИК с лиценз от Министерството на Образованието
курсове по руски Бургас, курсове по руски Варна, онлайн уроци по руски
Обучението по РУСКИ ЕЗИК в Давитоз се извършва от преподаватели с отлична квалификация и практически опит по световно признатите учебници Приглашение в Россию и Я знаю на отлично русский язык. Подготвяме ви за отлични резултати при явяване на изпитите ТРИКИ и други. Получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. Със сертификатите на Давитоз можете да работите и да учите в страната и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по руски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Входящ тест и още...Бургас курсове по руски Бургас и Варна, курсове руски език Варна, курсове руски език, уроци по руски Бургас и Варна, школа по руски език Бургас, курсове по AutoCAD, курсове по 3DStMax, курсове по Photoshop, английски курсове Бургас и Варна

курсове по френски и испански в Бургас и Варна


ФРЕНСКИ ЕЗИК с лиценз от Министерството на Образованието
курсове по френски Бургас, курсове френски Варна, преводи в Бургас, преводи Варна
Давитоз провежда качествено обучение по ФРЕНСКИ ЕЗИК, следствие на отличния преподавателски състав и световно признатите учебници Eко. Подготвяме ви да покажете отлични резултати на изпитите DELF, DALF и други. Получавате сертификат с международно признание за нивата А1 до С2. Сертификатите, получени в Давитоз, ви дават възможност да работите и да учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по френски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Входящ тест и още...Бургас курсове по френски, уроци по френски език Варна, школа по френски, онлайн курсове по френски език


курсове по испански и италиански Бургас и Варна


ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК с лиценз от Министерството на Образованието
курсове италиански Бургас, курсове по италиански Варна, онлайн италиански език

Обучението по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК в Давитоз се провежда от преподаватели педагози по световно признатите учебници Проджето италиано. Чрез подготовката в Давитоз ще покажете отлични резултати на изпитите CELI и други и ще получите международно признат сертификат за нива А1 до С2. Лицензираният сертификат ви позволяват да работите и учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по италиански - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Входящ тест и още... Бургас курсове по италиански, уроци по италиански език Варна, онлайн курсове по италиански език


уроци по български и литература


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
български за чужденци Бургас и Варна, онлайн курсове по български
Център Давитоз провежда висококачествено обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици и чужденци. Подготовката от нашите преподаватели води до отлични резултати на класни работи, матури и кандидат- студентски изпити. На предварителните изпити в Давитоз ще разберете с каква оценка ще се класирате след 7 и 12 клас и на кандидат- студентските изпити. Ако сте чужденец, изучаващ български език, получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. С нея можете да работите и да учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по български - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Още...Бургас курсове български и литература, уроци по български Варна, курсове по БЕЛ, курсове по литература Варна, курсове по български за чужденци Бургас


курсове по турски Бургас и Варна


СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ ПО ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, ПОЛСКИ, ХОЛАНДСКИ, АРАБСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ
курсове по гръцки Бургас и Варна, турски, курсове полски Бургас, курсове Бургас и Варна
Център Давитоз провежда курсове по гръцки, турски, полски, холандски, арабски и други езици. Програмите за обучение са специално разработени за чужденци, изучаващи езика, не се продават в български книжарници и се внасят от чужбина. Преподавателите наблягат върху практическия опит и воденето на диалози. Още... Варна курсове гръцки, курсове по турски език Бургас, курсове по холандски, курсове по нидерландски, курсове по арабски, Бургас курсове гръцки, турски език курсове Варна, курсове по полски, курсове по чешки

уроци по математика Бургас и Варна


МАТЕМАТИКА

Обучението по МАТЕМАТИКА в Давитоз за ученици и кандидатстващи след 7 и 12 клас се извършва от висококвалифицирани преподаватели специалисти. Нашите преподаватели ви подготвят да покажете отлични резултати на класни работи, матури и кандидат- студентски изпити. На предварителните изпити в Давитоз ще разберете с каква оценка можете да се класирате след 7 и 12 клас. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по математика - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Още... курсове по математика Варна, уроци по математика Бургас, немски език Бургас, немски език Варна, английска школа Варна, онлайн курсове по испански, онлайн курсове по английски

курсове компютърна грамотност


Курс "КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ" с лиценз от Министерството на Образованието курсове по начална компютърна грамотност, компютърна грамотност, компютърни курсове Варна и Бургас
Развитието на модерните технологии доведе до необходимостта всеки да работи на компютър и до извънредно търсене на компютърни специалисти. Искате ли да работите на компютър с Windows, Word, Excel и PowerPoint или да се развивате в интересна и иновативна професия чрез придобиване на умения по 3d Studio Max, Corel Draw, Autocad, ArchiCAD, Illustrator, Photoshop, уеб дизайн (създаване на собствен сайт) и други програми. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по компютърни програми - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Още...компютърна грамотност, компютърни курсове, уеб дизайн, направа на интернет страници, онлайн уроци руски, курсове по английски Варна

уроци по биология и химия Бургас и Варна

уроци по биология, уроци по химия, уроци по география, уроци по история
Лицензирани курсове по ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФИЗИКА уроци по география, уроци по история, уроци по физика, уроци по география, онлайн уроци по английски
Обучението по ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФИЗИКА в Давитоз за ученици и кандидатстващи след 7 и 12 клас се извършва от педагози специалисти, с дългогодишен преподавателски опит. Подготвяме ви да издържите с отлични резултати класни работи, матури и кандидат- студентски изпити. На предварителните изпити в Давитоз ще разберете с каква оценка можете да се класирате след 7 и 12 клас, както и на кандидат- студентските изпити. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. Още...преводи Бургас

 


ОЩЕ...

image1 Обучение с ваучери
курсове Бургас и Варна, преводи Бургас, уроци Бургас и Варна, частни уроци

В Център Давитоз можете да посетите курсове с ваучери. Предлагаме обучение по английски, немски, испански, руски, френски, италиански, както и курсове по компютри и професионални направления: готвач, гримьор, екскурзовод, козметик, маникюрист, масажист, оператор на компютър, офис- мениджър, ресторантьор, сервитьор- барман, счетоводител, фризьор, хотелиер и други професии.
още на www.davitoz.org
онлайн уроци по английски език Онлайн курсове
онлайн курсове английски, онлайн курсове немски, онлайн курсове испански, онлайн курсове руски, онлайн уроци


Център Давитоз провежда и онлайн обучение, лицензирано от Министерството на Образованието и Науката,
Давитоз № 201112927. Онлайн курсовете включват

- английски, немски, испански, руски, френски, италиански, български за чужденци, гръцки, турски и други езици

- компютърни курсове за начална компютърна грамотност, 3d StudioMax, Corel Draw, Autocad, Archicad, Illustrator, Photoshop и други програми

- курсове за ученици по училищни предмети: български и литература, математика, английски, немски, испански, руски, френски, италиански, география, история, биология, химия, физика, както и подготовка за матури, кандидатстване и за международно признатите изпити TOEFL iBT, Cambridge First Certificate, Advanced, Proficiency, IELTS, SAT, GMAT, GRE, Test DaF, DELE и други

- професионално обучение за готвач, екскурзовод, козметик, маникюрист, масажист, оператор на компютър, офис- мениджър, ресторантьор, сладкар, сервитьор, барман, счетоводител, секретарка, администратор, хотелиер, фризьор, гримьор и други професии.
още на www.davitozonline.comкурсове цени в Бургас и Варна
евтини курсове по английски в Бургас и Варна
курсове по 3D Studio Max Бургас и Варна
Курсове
по
професии

Бургас квалификационни курсове за професия


Център Давитоз провежда лицензирани квалификационни курсове по над 40 специалности и професионални направления. Курсовете са с изразено практическа насоченост и траят един или два месеца. Завършилите получават сертификат за упражняване на професията, валиден в страната и в чужбина.
още на www.davitoz.comпреводи и легализация Бургас и Варна
Преводи и легализация

преводи Бургас Варна, легализация Бургас Варна, Преводи и легализация Бургас Варна, преводи Бургас, преводаческо бюро Бургас, агенция преводи


Център Давитоз извършва преводи и легализация от и на всички езици, на всички видове документи и интернет страници. Между клиентите на Давитоз са Лукойл, Леместия Балкан Инвестърс, Балкан Уинд, Мастърхауз и много други.
още на www.davitoz.org

езикови школи в Бургас и Варна

За връзка с Давитоз

   

Davitoz SkypeGoogle+ - Варна
Google+ - Бургас